Laureaci 2022

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2022:

 
  • Nagrodę I stopnia otrzymał pani mgr inż. Patrycja Środa absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia; publikacje wyników prowadzonych interdyscyplinarnych badań obejmujących chemię polimerów, fotochemię, inżynierię materiałową oraz biologię; zgłoszenie patentowe; udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zdobyte liczne nagrody i medale.

 
  • Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Agnieszka Bąk absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, współautorstwo kilku artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MeiN oraz opracowanie funkcjonalnych spienionych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem materiałów zmiennofazowych do zastosowania w budownictwie.

 
  • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Mariusz Spyrka absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, opracowanie projektu przeprawy mostowej z powierzchnią biologicznie czynną, kilka publikacji naukowych w czasopismach z listy A – MeiN oraz uzyskane w czasie studiów nagrody i wyróżnienia.