Laureaci 2021

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2021: 

  • ­Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. arch. Szymon Tomczyk student studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie i komercjalizację autorskiej aplikacji „Guider”, uzyskanie nagrody głównej Konsula Honorowego Republiki Malty oraz udział w konferencji uczelnianej.

  • ­Nagrodę II stopnia otrzymał pani mgr inż. Magdalena Jankowska absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, uzyskanie kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

  • ­Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Miłosz Worwa absolwent studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie stanowiska badawczego o dużym potencjale naukowym, czynne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego, udział w finale Mistrzostw Polski Programistów PLC oraz ukończone studia z wyróżnieniem.

­