Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Laureaci 2023

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2023: 

 • ­­Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Marcin Różycki absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii i budownictwa energooszczędnego obejmującego materiały zmiennofazowe i geopolimerowe, bardzo aktywną działalność w kołach naukowych, zdobyte nagrody w międzynarodowych zawodach łodzi betonowych, współautorstwo artykułów naukowych, udział w kilku zagranicznych stażach naukowych.

 • ­Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Gałęziowska absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii chemicznego magazynowania energii i syntezy katalizatorów z zastosowaniem druku 3D, aktywną działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i kierownictwo grantem badawczym.

 • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Robert Zapała absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, udział w międzynarodowych grantach warsztatowych oraz konferencjach, aktywną działalność w kole naukowym,  współautorstwo publikacji naukowych oraz zrealizowanie projektu studenckiego FutureLAB PK. 

­

­­­

­­

­

­­

Laureaci 2022

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2022:

 
 • Nagrodę I stopnia otrzymał pani mgr inż. Patrycja Środa absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia; publikacje wyników prowadzonych interdyscyplinarnych badań obejmujących chemię polimerów, fotochemię, inżynierię materiałową oraz biologię; zgłoszenie patentowe; udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zdobyte liczne nagrody i medale.

 
 • Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Agnieszka Bąk absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, współautorstwo kilku artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MeiN oraz opracowanie funkcjonalnych spienionych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem materiałów zmiennofazowych do zastosowania w budownictwie.

 
 • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Mariusz Spyrka absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, opracowanie projektu przeprawy mostowej z powierzchnią biologicznie czynną, kilka publikacji naukowych w czasopismach z listy A – MeiN oraz uzyskane w czasie studiów nagrody i wyróżnienia.

Laureaci 2021

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2021: 

 • ­Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. arch. Szymon Tomczyk student studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie i komercjalizację autorskiej aplikacji „Guider”, uzyskanie nagrody głównej Konsula Honorowego Republiki Malty oraz udział w konferencji uczelnianej.

 • ­Nagrodę II stopnia otrzymał pani mgr inż. Magdalena Jankowska absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, uzyskanie kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

 • ­Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Miłosz Worwa absolwent studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie stanowiska badawczego o dużym potencjale naukowym, czynne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego, udział w finale Mistrzostw Polski Programistów PLC oraz ukończone studia z wyróżnieniem.

­

Laureaci 2020

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2020: 

 • ­Nagrodę I stopnia otrzymała pani inż. Klaudia Złotowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, udział w konferencji międzynarodowej, współautorstwo publikacji, uczestnictwo w kilku pracach badawczych oraz pracach Koła Naukowego Chemików.

Laureaci 2019

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2019: 

 • ­­Nagrodę I stopnia otrzymał pan mgr inż. Maciej Pilch z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskane nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych, zdobyte medale na wystawach międzynarodowych oraz zgłoszony wniosek patentowy.

 • ­Nagrodę II stopnia otrzymał pan mgr inż. Przemysław Woliński z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy A – MNiSW oraz dwóch artykułów z listy B – MNiSW, wystąpienia na konferencjach krajowych oraz zsyntetyzowanie nowych, wcześniej nieznanych, pochodnych izoksazoli wykazujących szeroką gamę aktywności biologicznych.

Laureaci 2018

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2018:

 • Nagrodę I stopnia otrzymała pani mgr inż. Monika Topa z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskane nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych, zdobyte medale na wystawach międzynarodowych oraz zgłoszony wniosek patentowy.

 • Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Katarzyna Uram z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy A – MNiSW, uczestnictwo w projekcie badawczym związanym z opracowaniem wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów izolacyjnych oraz  wygłoszone referaty na konferencjach krajowych.

 • Wyróżnienie otrzymała pani inż. Izabela Kicińska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułu naukowego, zajęcie I miejsca w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, zaangażowanie w działalność organizacyjną na szczeblu Wydziału i Uczelni oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.