Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

 

Witaj na stronie Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery!

 

W kwietniu 2013 roku powstała Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, skrócona nazwa: Fundacja Wspierania Młodych Talentów. Fundacja przyjęła jako swój główny cel wspieranie tych młodych ludzi, którzy na etapie studiów, a nawet już w szkole średniej rokują nadzieję na ponadprzeciętny rozwój swojego talentu w przyszłości. W nadchodzących latach Polska, jako kraj, postrzegana będzie tak, jak będą to kształtować nasi Rodacy pracujący nie tylko w swoim kraju, ale na całym otwartym dla nas obszarze Unii Europejskiej.

  


 

Przekaż 1% podatku dochodowego Fundacji Wspierania Młodych Talentów

Fundacja Wspierania Młodych Talentów w roku 2015, wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS nr 0000453987, uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Przy rozliczeniu podatkowym za rok 2015 istnieje dla każdego możliwość przekazania 1% z płaconego podatku na rzecz tej Fundacji. Bardzo prosimy o rozważenie takiej darowizny, która darczyńcę nic nie kosztuje.

Wystarczy jedynie wpisać numer KRS Fundacji do swojego rozliczenia: PIT36, poz. nr 308; PIT 37 poz. nr 131.

Front ulotka FWMT        Tył ulotka FWMT