Laureaci 2023

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2023: 

  • ­­Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Marcin Różycki absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii i budownictwa energooszczędnego obejmującego materiały zmiennofazowe i geopolimerowe, bardzo aktywną działalność w kołach naukowych, zdobyte nagrody w międzynarodowych zawodach łodzi betonowych, współautorstwo artykułów naukowych, udział w kilku zagranicznych stażach naukowych.

  • ­Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Gałęziowska absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii chemicznego magazynowania energii i syntezy katalizatorów z zastosowaniem druku 3D, aktywną działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i kierownictwo grantem badawczym.

  • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Robert Zapała absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, udział w międzynarodowych grantach warsztatowych oraz konferencjach, aktywną działalność w kole naukowym,  współautorstwo publikacji naukowych oraz zrealizowanie projektu studenckiego FutureLAB PK. 

­

­­­

­­

­

­­