Laureaci 2020

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2020: 

  • ­Nagrodę I stopnia otrzymała pani inż. Klaudia Złotowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, udział w konferencji międzynarodowej, współautorstwo publikacji, uczestnictwo w kilku pracach badawczych oraz pracach Koła Naukowego Chemików.