Laureaci 2019

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2019: 

  • ­­Nagrodę I stopnia otrzymał pan mgr inż. Maciej Pilch z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskane nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych, zdobyte medale na wystawach międzynarodowych oraz zgłoszony wniosek patentowy.

  • ­Nagrodę II stopnia otrzymał pan mgr inż. Przemysław Woliński z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy A – MNiSW oraz dwóch artykułów z listy B – MNiSW, wystąpienia na konferencjach krajowych oraz zsyntetyzowanie nowych, wcześniej nieznanych, pochodnych izoksazoli wykazujących szeroką gamę aktywności biologicznych.