Kontakt | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

Fundacja Wspierania Młodych Talentów
Profesora Janusza Magiery
przy Politechnice Krakowskiej

­
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
pokój 109
e-mail: fwmt@pk.edu.pl

­

NIP: 6762463670

REGON: 122821053

Numer KRS: 0000453987