Kontakt | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

Fundacja Wspierania Młodych Talentów
Profesora Janusza Magiery
przy Politechnice Krakowskiej

 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
pokój 109
e-mail: fwmt@pk.edu.pl