Laureaci konkursów | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2017:

 

Nagrodę I stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, autorstwo publikacji naukowych i rozdziałów w monografiach, udział w dwóch projektach badawczych oraz staż naukowy na Uniwersytecie Lancaster.

 

Nagrodę II stopnia otrzymał pan mgr inż. Magdalena Kulig z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo 3-ch publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych o tematyce związanej z materiałami kompozytowymi, udział w pracach naukowych dotyczących technologii zagospodarowania odpadów.

 

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Jakub Balicki z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie międzynarodowym, zdobycie I miejsca w Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych PK, czynny udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckiej, staż zagraniczny w biurze projektowym w Niemczech oraz jeden semestr studiów w Hochschule RheinMain w Wiesbaden w ramach programu Erasmus+.

 


 

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2016:

 

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Sebastian Zaworski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia, aktywną pracę w kole naukowym, udział w międzynarodowej konferencji, publikację w czasopiśmie technicznym, jednosemestralne studia w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, a także dobrą znajomość dwóch języków obcych.

 

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Julia Radwan – Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ukończonych z wyróżnieniem, zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie Młodych Wynalazców, współautorstwo trzech artykułów oraz zgłoszenie patentowe.

 


 

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2015:

 

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Rafał Sieńczak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem, roczne studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, znajomość dwóch języków obcych.

 

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Justyna Miodowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia z wyróżnieniem, współautorstwo publikacji naukowej, znajomość dwóch języków obcych.

 

Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Jan Borowicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia z wyróżnieniem, udział w warsztatach architektonicznych w Stuttgarcie i Vancouver, współautorstwo publikacji na portalu architektonicznym.

 


 

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2014:

 

Nagrodę II stopnia otrzymała pani inż. Milena Mojecka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów na kierunku Architektura Krajobrazu, ukończonych z wyróżnieniem, znajomość dwóch języków obcych, opublikowanie artykułu naukowego oraz aktywną działalność naukową.

 

 


 

 

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2013:

 

Nagrodę II stopnia otrzymała pani  mgr inż. Joanna Tomankiewicz z Wydziału Inżynieriii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nowatorską technologią generatorów termoelektrycznych do konwersji odpadowej energii cieplnej z silników spalinowych.

 

Nagrodę III stopnia otrzymała pani  mgr inż. Magda Kijania  z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz pracę związaną z oszczędzaniem energii w aspekcie stosowanych materiałów budowlanych,a także wykorzystania kolektorów słonecznych dla pozyskiwania czystej ekologicznie energii cieplnej.

 

Nagrodę III stopnia otrzymała pani  mgr inż. Iga Rewers z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nową w Polsce technologią tzw. dachów zielonych, która sprzyja oszczędzaniu energii i posiada przy tym szereg walorów estetycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda FWMT 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inauguracja

 

 

Laureatki