Laureaci konkursów | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2023: 

­

­

  • Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Marcin Różycki absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii i budownictwa energooszczędnego obejmującego materiały zmiennofazowe i geopolimerowe, bardzo aktywną działalność w kołach naukowych, zdobyte nagrody w międzynarodowych zawodach łodzi betonowych, współautorstwo artykułów naukowych, udział w kilku zagranicznych stażach naukowych.

­

  • Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Gałęziowska absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii chemicznego magazynowania energii i syntezy katalizatorów z zastosowaniem druku 3D, aktywną działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i kierownictwo grantem badawczym.

  • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Robert Zapała absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, udział w międzynarodowych grantach warsztatowych oraz konferencjach, aktywną działalność w kole naukowym,  współautorstwo publikacji naukowych oraz zrealizowanie projektu studenckiego FutureLAB PK. 

­

­­­

­­

­

­­

­


Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2022:

 
  • Nagrodę I stopnia otrzymał pani mgr inż. Patrycja Środa absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia; publikacje wyników prowadzonych interdyscyplinarnych badań obejmujących chemię polimerów, fotochemię, inżynierię materiałową oraz biologię; zgłoszenie patentowe; udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zdobyte liczne nagrody i medale.

 
  • Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Agnieszka Bąk absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, współautorstwo kilku artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MeiN oraz opracowanie funkcjonalnych spienionych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem materiałów zmiennofazowych do zastosowania w budownictwie.

 
  • Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Mariusz Spyrka absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, opracowanie projektu przeprawy mostowej z powierzchnią biologicznie czynną, kilka publikacji naukowych w czasopismach z listy A – MeiN oraz uzyskane w czasie studiów nagrody i wyróżnienia.


Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2023: 

­

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Marcin Różycki absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii i budownictwa energooszczędnego obejmującego materiały zmiennofazowe i geopolimerowe, bardzo aktywną działalność w kołach naukowych, zdobyte nagrody w międzynarodowych zawodach łodzi betonowych, współautorstwo artykułów naukowych, udział w kilku zagranicznych stażach naukowych.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Gałęziowska absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w zakresie technologii chemicznego magazynowania energii i syntezy katalizatorów z zastosowaniem druku 3D, aktywną działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych i kierownictwo grantem badawczym.

 

Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Robert Zapała absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, udział w międzynarodowych grantach warsztatowych oraz konferencjach, aktywną działalność w kole naukowym,  współautorstwo publikacji naukowych oraz zrealizowanie projektu studenckiego FutureLAB PK.

 


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2022:

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pani mgr inż. Patrycja Środa absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia; publikacje wyników prowadzonych interdyscyplinarnych badań obejmujących chemię polimerów, fotochemię, inżynierię materiałową oraz biologię; zgłoszenie patentowe; udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zdobyte liczne nagrody i medale.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Agnieszka Bąk absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, współautorstwo kilku artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MeiN oraz opracowanie funkcjonalnych spienionych kompozytów geopolimerowych z dodatkiem materiałów zmiennofazowych do zastosowania w budownictwie.

 

Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Mariusz Spyrka absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

 

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, opracowanie projektu przeprawy mostowej z powierzchnią biologicznie czynną, kilka publikacji naukowych w czasopismach z listy A – MeiN oraz uzyskane w czasie studiów nagrody i wyróżnienia.

 


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2021: 

­

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. arch. Szymon Tomczyk student studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie i komercjalizację autorskiej aplikacji „Guider”, uzyskanie nagrody głównej Konsula Honorowego Republiki Malty oraz udział w konferencji uczelnianej.

­

Nagrodę II stopnia otrzymał pani mgr inż. Magdalena Jankowska absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, uzyskanie kilkunastu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

­

Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. Miłosz Worwa absolwent studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, opracowanie stanowiska badawczego o dużym potencjale naukowym, czynne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego, udział w finale Mistrzostw Polski Programistów PLC oraz ukończone studia z wyróżnieniem.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2020: 

­

­

Nagrodę I stopnia otrzymała pani inż. Klaudia Złotowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, udział w konferencji międzynarodowej, współautorstwo publikacji, uczestnictwo w kilku pracach badawczych oraz pracach Koła Naukowego Chemików.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2019: 

­

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pan mgr inż. Maciej Pilch z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskane nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych, zdobyte medale na wystawach międzynarodowych oraz zgłoszony wniosek patentowy.

­

Nagrodę II stopnia otrzymał pan mgr inż. Przemysław Woliński z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy A – MNiSW oraz dwóch artykułów z listy B – MNiSW, wystąpienia na konferencjach krajowych oraz zsyntetyzowanie nowych, wcześniej nieznanych, pochodnych izoksazoli wykazujących szeroką gamę aktywności biologicznych.

­

­


­

­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2018:

­

Nagrodę I stopnia otrzymała pani mgr inż. Monika Topa z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A – MNiSW, wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskane nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych, zdobyte medale na wystawach międzynarodowych oraz zgłoszony wniosek patentowy.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Katarzyna Uram z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy A – MNiSW, uczestnictwo w projekcie badawczym związanym z opracowaniem wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów izolacyjnych oraz  wygłoszone referaty na konferencjach krajowych.

­

Wyróżnienie otrzymała pani inż. Izabela Kicińska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, autorstwo artykułu naukowego, zajęcie I miejsca w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, zaangażowanie w działalność organizacyjną na szczeblu Wydziału i Uczelni oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

­

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2017:

­

Nagrodę I stopnia otrzymała pani mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, autorstwo publikacji naukowych i rozdziałów w monografiach, udział w dwóch projektach badawczych oraz staż naukowy na Uniwersytecie Lancaster.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Magdalena Kulig z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo 3-ch publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych o tematyce związanej z materiałami kompozytowymi, udział w pracach naukowych dotyczących technologii zagospodarowania odpadów.

­

Nagrodę II stopnia otrzymał pan mgr inż. Jakub Balicki z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie międzynarodowym, zdobycie I miejsca w Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych PK, czynny udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckiej, staż zagraniczny w biurze projektowym w Niemczech oraz jeden semestr studiów w Hochschule RheinMain w Wiesbaden w ramach programu Erasmus+.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2016:

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Sebastian Zaworski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia, aktywną pracę w kole naukowym, udział w międzynarodowej konferencji, publikację w czasopiśmie technicznym, jednosemestralne studia w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, a także dobrą znajomość dwóch języków obcych.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Julia Radwan – Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ukończonych z wyróżnieniem, zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie Młodych Wynalazców, współautorstwo trzech artykułów oraz zgłoszenie patentowe.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2015:

­

Nagrodę I stopnia otrzymał pan inż. Rafał Sieńczak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem, roczne studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, znajomość dwóch języków obcych.

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Justyna Miodowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia z wyróżnieniem, współautorstwo publikacji naukowej, znajomość dwóch języków obcych.

­

Nagrodę III stopnia otrzymał pan mgr inż. arch. Jan Borowicz z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia z wyróżnieniem, udział w warsztatach architektonicznych w Stuttgarcie i Vancouver, współautorstwo publikacji na portalu architektonicznym.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2014:

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani inż. Milena Mojecka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów na kierunku Architektura Krajobrazu, ukończonych z wyróżnieniem, znajomość dwóch języków obcych, opublikowanie artykułu naukowego oraz aktywną działalność naukową.

­


­

Laureaci konkursu Fundacji Wspierania Młodych Talentów w roku 2013:

­

Nagrodę II stopnia otrzymała pani mgr inż. Joanna Tomankiewicz z Wydziału Inżynieriii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nowatorską technologią generatorów termoelektrycznych do konwersji odpadowej energii cieplnej z silników spalinowych.

­

Nagrodę III stopnia otrzymała pani mgr inż. Magdalena Kijania z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

­

­

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz pracę związaną z oszczędzaniem energii w aspekcie stosowanych materiałów budowlanych,a także wykorzystania kolektorów słonecznych dla pozyskiwania czystej ekologicznie energii cieplnej.

­

­

Nagrodę III stopnia otrzymała pani mgr inż. Iga Rewers z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

­

Nagroda została wręczona za osiągnięcia w okresie studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ukończonych z wyróżnieniem oraz prace nad nową w Polsce technologią tzw. dachów zielonych, która sprzyja oszczędzaniu energii i posiada przy tym szereg walorów estetycznych

­

Rok 2023

­

­­­

­­

­

­­

­

Rok 2022

­

­­­

­­

­

­­

­

Rok 2021

­

­­

­­

­

­

­­

­­

­

Rok 2020

­

­

­

Rok 2019


­

­­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

Rok 2018

­

­­

­

­

­

­

­

­

­­

­

­

­

­

Rok 2017

­

­

­­

­­

­

­

­

­

­

­

­

­

Rok 2016

­

­­

­

­

­

­

­

­

 

 

­

Rok 2015

­

­Nagroda FWMT 2015

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­­­

 

 

 

Rok 2014

­

inauguracja

­

Rok 2013

­

­­Laureatki

­