O fundacji | Fundacja Wspierania Młodych Talentów - www.fwmt.pk.edu.pl

Fundator

­

Założyciel Fundacji i jej pierwszy fundator prof. dr hab. inż. Janusz Magiera jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Krakowskiej, specjalistą w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej. W swoim dorobku naukowym i zawodowym posiada wydane 2 monografie, ponad 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 11 patentów oraz ponad 30 opracowań dla przemysłu.

W okresie swojej pracy w Politechnice Krakowskiej rozwinął dwa kierunki badawcze: rerafinacja olejów przepracowanych oraz konwersja energii słonecznej do energii cieplnej. Prof. J. Magiera posiada przy tym bogaty dorobek zawodowy potwierdzony realizacjami zarówno w kraju, jak i za granicą.

­

Rada Fundacji

­

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata– Przewodniczący, Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Członek Rady
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK – Członek Rady

­

Zarząd Fundacji

­

prof. dr hab. inż. Janusz Magiera – Prezes Zarządu Fundacji, jmagiera@pk.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Laszuk, em. prof. PK – Członek Zarządu Fundacji, andlaszuk@wp.pl
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK – Członek Zarządu Fundacji, mariusz.twardowski@pk.edu.pl
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – Członek Zarządu Fundacji, malgorzata.fedorczak-cisak@pk.edu.pl
dr inż. Sebastian Pater – Członek Zarządu Fundacji, sebastian.pater@pk.edu.pl

­

Cele i kierunki działania Fundacji

­

1. Wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego, twórczego i zawodowego młodych utalentowanych osób, które wykazują ponadprzeciętne predyspozycje do rozwoju swojego talentu w przyszłości.

­

2. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

­

3. Prowadzenie działalności publicznej, realizującej cele społeczne i gospodarczo-użyteczne na rzecz promocji i wspierania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz innych uczelni wyższych służących ich rozwojowi.

­

4. Wspieranie wszelkich działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w zakresie systemów oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii, budownictwa pasywnego i energooszczędnego, technologii bezodpadowych i energooszczędnych w przemyśle.

­

5. Inicjowanie i promowanie działań i przedsięwzięć naukowych, badawczych, oświatowych, edukacyjnych, wydawniczych i upowszechniania kultury wśród studentów i młodzieży szkolnej.

­

6. Wspieranie inicjatyw, których celami statutowymi są: działalność edukacyjna, naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i życia, dobroczynności i pomocy społecznej.

­

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji
w 2021 roku

­

­

­

Nowi i ustępujący Członkowie
Rady i Zarządu Fundacji w 2016 roku